Block title
Block content

ARAÇ

 
Kastamonu’ya bağlı ilçelerden birisi olan Araç, Karadeniz bölgesinin batısında yer alır. Kastamonu-Karabük yolu üzerinde ve Ilgaz Dağlarından kaynağını alan Araç Çayının kuzey kıyısında kurulmuştur. Anadoludaki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Araç, tarihî kaynaklara göre yaklaşık 3000 yıllık bir yerleşim geçmişine sahiptir.

Araç, Kurtuluş Savaşında nüfus bazında en çok şehit veren ilçe olarak tarihe geçmiştir. Diğer yandan bağlı olduğu Kastamonu, aynı savaşta 1948 şehitle Ankara ve Konya’dan sonra en çok şehit veren üçüncü il konumundaydı.

Risale-i Nur’da bu ilçenin ismi, Araçlı Tahir ve Araçlı Abdullah (bk. Abdullah Yeğin maddesi) gibi faal talebeleri başta olmak üzere burada gerçekleştirilen Nur hizmetleriyle anılır.
Paylaş
Yükleniyor...