Block title
Block content

ARAP BİRLİĞİ

 
Resmi adı “Arap Devletleri Birliği” olan teşkilât, 22 Mart 1945 tarihinde Kahire’de imzalanan bir antlaşma ile kuruldu. Kurucu ülkeler Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Yemen ve Filistin Araplarıdır. Kuruluşundan bu yana teşkilâta 14 yeni devlet kabul edildi. 1965’te gözlemci statüsü ile kabul edilen Filistin Kurtuluş Teşkilâtı (FKT), Eylül 1976’da tam üye oldu.

Teşkilâtın kuruluş amaçları, üye ülkelerin karşılıklı kuvvet kullanımına engel olmak, karşılaşılan problemleri barışçı yoldan çözmek, üye ülkelere karşı düzenlenen tehdit ve saldırılarda birlikte tedbir almak olarak sıralanabilir.

Mısır ile İsrail arasında yalpan Camp David Antlaşmasından sonra Mart 1979’da Bağdat’ta toplanan Arap Dışişleri ve Ekonomi Bakanları Konferansı, İsrail ile yeni ilişkiler kuran Mısır’ın üyeliğini askıya almayı ve teşkilât merkezini Tunus’a nakletmeyi kararlaştırdı. 1990 yılında Arap Birliği’nin merkezi yeniden Kahire’ye taşındı.

Teşkilâtın organları, Arap Konferansı, Ekonomik Konsey, Savunma Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi ve Genel Sekreterlik’tir. Ayrıca özel danışma komiteleri bulunur ve bunlar teşkilâtın malî ve idarî faaliyetlerini yürüten sekreterliğe bağlıdır. Dışişleri Bakanları Konseyinde her ülke bir oy ile temsil edilir ve oybirliği ile alınan kararlar bağlayıcı niteliktedir.

Günümüzde Arap Birliği üyeleri Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Cezayir, Bahreyn, Cibuti, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Katar, Somali, Sudan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve FKT’dir.
Paylaş
Yükleniyor...