Block title
Block content

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

 
Cenab-ı Hakk’ın bildirmesiyle Hz. Peygamber’in (asm) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği on sahabe.

Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde bin Cerrah, Hz. Said bin Zeyd, Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr İbn-ül Avvam (R. Anhüm).
Paylaş
Yükleniyor...