ÂSİYE HANIM

1885 yılında Afyon'da dünyaya geldi. Mehmed Bahâüddin Efendi, annesi ise Zâkire Hanımdır. Mehmed Bahâüddin, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî'nin hizmetinde bulunan ve Mevlânâ Hazretlerinin kendisine bir cübbe hediye ettiği Küçük Âşık'ın torunudur. Bu cübbe daha sonra Âsiye Hanıma intikal etmiştir.

Âsiye Hanım dedesinden kalan bu emanetin üzerinde yıllarca titremiş, İstiklâl Savaşı sırasında dahi, onu yanından ayırmamıştır.

Asiye Hanımın kocası Tahir Mülâzımoğlu, Kastamonu Hapishanesine müdür olarak tayin edilmesi sebebiyle, tüm aile Kastamonu'ya gelip yerleşti. Bu emanet cübbenin Üstad Bediüzzaman'a ulaşması da bu dönemde gerçekleşti.

Asiye Hanımın ismi ve hizmetleri Risale-i Nur’un lâhikalarında yer yer zikredilir.
Yükleniyor...