Block title
Block content

ATTAB İBNİ ESÎD (R.A.)

 
Attab ibni Esîd 610 yılında, Mekke’de doğdu. Mekke’nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Hz. Peygamber Huneyn seferine çıkacağı sırada onu Mekke valisi olarak tayin etti. Bu göreve getirildiği sıralarda henüz yirmi yaşlarındaydı.
Attâb ibni Esîd, bu görevini Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti zamanında da sürdürdü ve M. 634 yılında Hz. Ebû Bekir’in vefat ettiği gün o da Mekke’de vefat etti. Bazı kaynaklarda ise Hz. Ömer’in hilâfetinin son yıllarında (M. 644) vefat ettiği kaydedilmektedir.
Paylaş
Yükleniyor...