AVUSTRALYA

Avustralya, dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Ayrıca bir ülkeden oluşan tek kıtadır. Avustralya, Hint ve Pasifik Okyanusları arasında yer almaktadır. En yakın komşuları Endonezya ve Yeni Gine’dir.

Coğrafya uzmanları Avustralya’yı dört ana bölgeye ayırırlar: Kıyı Bölgesi, Doğu Yüksek Kesimleri, Ortadoğu Alçak Kesimleri ve Büyük Batı Platosu.

Kıyı bölgesi doğudan güneye doğru uzanır. İklim tropik alanlardan kuru kumlu alanlara doğru çeşitlilik gösterir. Kıyı Bölgesi sulak bir alandır. Nemli ve ılık ikliminden ve tarım alanlarından dolayı nüfus en fazla bu alanda toplanmıştır. Doğudaki yüksek kesimler güneydoğu ve Tazmanya’ya doğru siyah bir kemik gibi uzanır. Burası Avustralyalılar tarafından Büyük Sıradağlar olarak adlandırılır. Ortadoğu kesimi, alçak kısımlar ile Corbentaria Körfezinden Büyük Avustralya Bight Kıyısına doğru uzanır. Büyük Batı Platosu ülkenin neredeyse yarısını kaplar. Bu bölge aynı zamanda Batı ve Kuzey kesimlerdeki geniş çölleri de içerir. Bu bölge daha çok Outback adıyla bilinir.

Resmî dili İngilizce olan Avustralya’nın nüfusu 19 milyon civarındadır. Bir yanda dünyanın en eski yaşam kültürünü koruyan yerli halk, diğer yanda her kıt’adan ve 200’ü aşkın ülkeden göç etmiş insanlar Avustralya’yı dünyanın en kozmopolit ülkesi haline getirmiştir.
Yükleniyor...