AVUSTURYA

Resmî adı Avusturya Cumhuriyeti olan ülkenin yüz ölçümü 83.857 km2, başkenti Viyana’dır. Dili Almanca, dini Katolik’tir. Yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu karasal bir iklimi vardır.

1960’lı yıllarda ülkenin Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinden işçi kabul etmeye başlamasıyla, burada yaşayan Müslümanların sayısı hızla artış gösterdi. İslâmiyet 1979 yılında resmî din olarak kabul gördü. Müslümanların radyo ve televizyonlarda konuşma yapmalarına, okullarda çocukların din dersi almalarına, mezarlıklar yaptırmalarına imkân sağlandı. Ayrıca pek çok enstitü ve dernek de İslâm kültürüyle yakından ilgilenmektedir.

20. yüzyılın başlarında bu ülkeyle bağlantılı olarak gerçekleşen bir olay, kısa zamanda bütün dünyayı etkilemiştir. 1914 yılında Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna’da bir Sırp suikastçı tarafından öldürülmesi, Sırbistan’a karşı savaş ilânını kaçınılmaz kıldı ve ardından Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasına yol açtı. Bediüzzaman bu savaş esnasında Ruslara esir düşüp firar ettiğinde Avusturya’ya gelmiş, oradan da İstanbul’a geçmiştir. Ayrıca Üstad Bediüzzaman eserlerinde bu olaya dikkat çekerek küçük bir hareketin nelere yol açabileceğine dikkat çekmiştir.
Yükleniyor...