Block title
Block content

AYANCIK

 
Sinop’un bir ilçesi olan Ayancık, bölgenin en yüksek dağları ile çevrilidir. İlçe merkezinin yerleşim yeri, Ayancık Tepesinin eteklerinde, Çayboyu adı verilen bir düzlüktedir.

Ayancık ve civarı 11. yüzyıl sonlarında ilk kez Danişmendoğulları’nın hâkimiyetine girdi. Bölge 1204 tarihinde Anadolu Selçuklularının, 1259’da Pervaneoğulları’nın, 1292’de Candaroğulları’nın eline geçti. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed, Trabzon seferine giderken Sinop ve çevresini kesin olarak Osmanlı Devletine bağladı. Tanzimat devrine kadar, Ayancık ve çevresi Kastamonu’ya bağlı olarak idare edilmiştir.

Millî mücâdelede Ayancık 404 şehid vermiştir. İstiklâl Savaşının fetvasında o zamanın Ayancık Müftüsü İsmail Hakkı’nın da imzası vardır.

2000 yılı sayımına göre genel nüfusu 26.115, merkez nüfusu 10.971’dir. Ayancık, Cumhuriyetin ilânına kadar Kastamonu iline bağlı iken, Cumhuriyetin ilânından sonra yapılan idarî düzenlemede Sinop iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...