Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?

Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lahikalar, Üstad'ın talebeleri ile mektuplaşmasından hasıl olan kitaplardır. Bu mektuplar daha çok, hizmet tarzı ve metotları hakkında talebeler ile Üstat arasında bir diyalog aracıdır.

Malum, Üstad zamanında telefon ve iletişim araçları yaygın olarak kullanılmıyordu, en yaygın haberleşme aracı mektuplaşma idi. Bu yüzden Üstat, talebelerini mektuplaşma ile aydınlatıyor ve terbiye ediyordu. Ya da talebeleri bir meramını ve sorusunu mektup vasıtası ile Üstad'a iletiyordu. Üstat da buna mektup ile cevap verdiği için, bu mektupların toplamı bir mecmua şeklini almıştır.

İçinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler olduğu için, bunların zayi olmaması için, lahika tarzında tabedilmiştir. Yine Üstad'ın mahkeme müdafaaları da bu lahikalara dahil edilmiştir ki, ileriki nesillere o dönemde yapılan keyfi zulümlerin vesikası olsun.

Üstad'ın iman hizmeti, ülke sınırlarını aştığı için, uzak yerlerdeki talebeleri ile mektuplarla haberleşmiştir. Bu mektuplar da her biri kıymettar birer hatıra nevinden, gelecekteki ehl-i hizmetin hizmet düsturlarını alacakları manevi kılavuzlar olarak, külliyata dahil edilmiştir. Barla Lahikasını neşreden ağabeylerimizin önsöz mahiyetinde kitabın başına dercettikleri mektupta lahikaların misyonuna şu şekilde değinilmiştir:

"Bu lâhikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevîdir. Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir."

"İşte, lâhika mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyor."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hakan_23el
bildiğim kadarıyla lahikalar da diğer sözler kadar değerlidir . üstat hazretleri hepsinin ayrı kıymeti var manasın da birşeyler söylemiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
omrc07
Lahikalar Risale-i Nurun programıdır.En dar daireden en geniş daireye kadar vakti zamanı gelince tatbik edilecek esasları içermektedir.Şahsı maneviye düşen de daire daire bu esasların tatbikidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...