BEDREDDİN

Re’fet Barutçu’nun (bk. Refet Barutçu maddesi) üvey oğludur.
Barla Lâhikasının çeşitli yerlerinde Bedreddin‘le ilgili, özellikle yaşı küçük olmasına rağmen iman hizmetindeki gayretlerinden dolayı Üstad övgü dolu ifadeler ve hususî dualarda bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır:

“Hizmette sür’atle ileri gitmesi, Kur’ân-ı Hakîmin feyz-i kerametindendir. Cenâb-ı Hak muvaffak etsin.”

“Bedreddin’i küçüklüğüyle beraber, büyük talebeler dairesine dahil etmişim. O, küçüklerin büyüğüdür. Ve inşaallah Cenâb-ı Hak onun emsâlini çoğaltsın. Bedreddin’in validesine dua ediyorum. Elbette Bedreddin’in hüsn-ü terbiyesinde en mühim hisse onundur. Çünkü onun en birinci üstadı odur.”

“İnşaallah evlâtlık mertebesinden talebelik mertebesine gidiyor.”

“Bedreddin çoklara bir hüsn-ü misal olacaktır, daha çoklarını hıfz-ı Kur’ân’a sevk edecektir.”
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...