BEKİR BEY (Bekir Dikmen)

Nur Risalelerinin muhtelif yerlerinde ismi, bahsi ve hizmetleri geçen Bekir Bey, Barlalı bir tüccardır. 1898 yılında Barla’da doğmuş, 1954 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Edirnekapı Şehitliğindedir.

Bekir Bey Nur Risalelerinden Onuncu Söz’ü bastırmış ve Risale-i Nur’un matbaada ilk nâşiri olmuştur. Lem’alar’da (Onuncu Lem’a) Bekir Bey’den şöyle bahsedilir: “Bekir Efendi Onuncu Söz’ü tab’ etti (bastırdı). İ’câz-ı Kur’ân’a dair Yirmi Beşinci Söz’ü yeni huruf (harfler) çıkmadan tab’ etmek için ona gönderdik. Onuncu Söz’ün matbaa fiyatını gönderdiğimiz gibi onu da göndereceğiz diye yazdık....” Fakat Bekir Bey, matbaa ücretini ileride kendi hesabından karşılamak düşüncesiyle baskı işini tehir etti. O sıralarda harf inkılâbı oldu ve eser basılamadı. Dokuz yüz lirasını da hırsızlar çaldı. Bu durumun bir “şefkat tokadı” olduğunu beyan eden Bediüzzaman, “İnşaallah ziyaa giden dokuz yüz lira sadaka hükmüne geçti” diyerek Bekir Bey’i teselli etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...