BELKIS

Kur’ân’da tevhid dinini kabul ettiği belirtilen Sebe melikesi. Arap kaynaklarına göre asıl adı, Yelkame bint el-Yeşrah b. Hâris veya Belkıs bint el-Hedahid b. Şurahbil’dir.

Neml suresinde adı zikredilmeksizin bahsi geçer. Hüdhüd Hz. Süleyman’a, güneşe tapan ve başlarında kadın hükümdarları olan bir kavimden bahseder. Hz. Süleyman onlara hüdhüd vasıtasıyla bir mektup gönderir. Mektubu alan Sebe kavminin melikesi Belkıs, kavminin ileri gelenlerini toplar, Süleyman’dan besmele ile başlayan ve kendilerini tevhid dinine davet eden çok önemli bir mektup aldığını söyler ve muhtevası hakkında bilgi verir. Meseleyi barışçı yollarla çözmek istediğini bildirir. Hz. Süleyman’a açık ve olumlu bir cevap vermek yerine bazı hediyeler gönderir. Hz. Süleyman Belkıs’ın hediyelerini geri gönderir ve onu üzerine yürümekle tehdit eder. Bunun üzerine Belkıs Hz. Süleyman’ı bizzat ziyarete gitmek zorunda kalır. Sebe melikesi yoldayken tahtı Hz. Süleyman’ın huzuruna getirilir; melike geldiğinde tahtını tanır. Hz. Süleyman’ın cismanî ve ruhanî gücünü görür ve onun peygamber olduğunu anlayarak tevhid dinini kabul eder.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...