BENÎ İSRAİL (İsrailoğulları)

Hz. Yakub’un on iki oğlunun soyundan gelenler için kullanılır. İsrail, Hz. Yakub’un lâkabıdır. Yakub (a.s.) soyundan gelenlere “Benî İsrail” yani İsrailoğulları denir.

Ayrıca Hz. Yakub’un en büyük oğlu Yahuda’nın ismine izafeten, Yahudî denilmiştir. Aynı zamanda “Hz. Mûsâ’ya inanan, bağlanan” anlamında İsrailoğullarına Musevî de denilir.

Kur’ân-ı Kerimde İsrailoğullarıyla ilgili çok sayıda ayet-i kerîme vardır. İsrailoğullarının üzerlerine dağın kaldırılması (Bakara Sûresi, 63-64); İsrailoğullarının Arz-ı mukaddese girmekten men’edilmesi (Mâide Sûresi, 20, 22, 24, 26);
İsrailoğullarının hezimete uğraması (Bakara Sûresi, 58-59);
İsrailoğullarının bir hükümdar istemesi (Bakara Sûresi, 246): İsrailoğullarının sapıklığı (Nisâ Sûresi, 160-161);
İsrailoğullarının Hz. İsa’ya (bk. İsa (a.s.) maddesi) olan düşmanlıkları (Nisâ Sûresi, 157).
İsrailoğullarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Yahudilik maddesine bakınız.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...