Block title
Block content

BENÎ NADR

 
Medine’de yaşayan üç Yahudi kabilesinden biridir. Yahudiler, hiçbir zaman Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğini kabullenememişti. Onlar Müslümanlarla mücâdelede askerî alanı Kureyşlilere bırakmış, fikrî alandaki mücadeleyi de kendileri üstlenmişti. Fakat Bedir savaşından sonra da (bk. Gazve-i Bedir maddesi) Müslümanlara karşı kin ve kıskançlıkları iyice arttı ve düşmanlıklarını açığa vurdular. Sadece fikrî alanda kalmayıp, askerî alanda da mücâdeleye girdiler.

Benî Nadr Medine döneminin ilk yıllarında Hz. Peygamberle (a.s.m.) anlaşma yaptı. Daha sonra bu anlaşmaya uymadı. Kureyşlilerle söz birliği yaparak Hz. Muhammed’e (a.s.m.) karşı cephe oluşturdu. Kabile üyeleri fitne çıkarıp, her çeşit İslâm düşmanını Müslümanlara karşı tahrik ettiler.

Hicretin 4. yılında Hz. Peygamber (a.s.m.), Benî Nadr kabilesiyle bir mesele için görüşmeye gitti. Kabile üyeleri kendi aralarında Hz. Peygambere (a.s.m.) suikast plânladılar. Fakat Allah (c.c) bu olayı Hz. Peygambere (a.s.m.) bildirdi. Hz. Peygamber (a.s.m.) onların yanından uzaklaştı ve o plân gerçekleşmedi. Bu suikast girişimi Müslümanlar arasında hemen duyuldu. Artık kabile güvenlik açısından şehirde istenmiyordu.

Suikastın olduğu dönemde Kureyşliler Müslümanları yok etmek için bütün güçleriyle hazırlanıyorlardı. Eğer Müslümanların iç güvenlikleri sağlanmaz ise Kureyşlileri yenmeleri daha zor olabilirdi. Bu yüzden Hicretin 4. yılında Benî Nadr kabilesi Medine’den çıkarıldı. Kabile üyelerinin bir kısmı Hayber’e, bir kısmı da Şam’a gitti. Ancak yine kabile üyeleri İslâma karşı düşmanlık beslemeye devam etiler. Hayber’de bulunanlar çeşitli kabilelerle ve başka İslâm düşmanlarıyla birleşerek bir ordu oluşturdular ve Ahzab Gazvesine (Hendek Savaşı) katıldılar. Müslümanlar bu savaşta çok büyük sıkıntı çekti. Ama Yahudiler yine emellerine ulaşamadı. Hicretin 7. yılında da Hayber’in alınmasıyla (bk. Hayber maddesi) Yahudilerin faaliyetlerine son verilmiş oldu.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1626 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...