Block title
Block content

BERÂ BİN ÂZİB (R.A.)

 
Ensardan olan bir Sahabîdir. Babasının ismi Âzib olup Hâriseoğullarındandır. Künyesi Ebu Ammare’dir. Nesebi, Berâ’ ibni Âzib ibni Adiy ibni Ceşm ibni Mecdia ibni Hârise ibni Hâris ibni Hazrec ibni Amr ibni Mâlik ibni Evs’tir.
Hicretten önce Müslüman oldu. Uhud Savaşından itibaren bütün savaşlarda bulundu. Sıffin’de Hz. Ali (r.a.) tarafında yer aldı. Resulullahın (a.s.m.) Ashabından Medîne’ye ilk gelenler Mus’ab ibni Ümeyr ile ibni Ummi Mektum’du. Bu zatlar Berâ’nın da bulunduğu Medineliler’e Kur’ân okuyorlardı. Resulullahın (a.s.m.) bir gazvesine katıldı. Veda Haccından önce Berâ, Hz. Hâlid ibni Velid ile birlikte Yemen’e gitti. Daha sonra oraya gönderilen Hz. Ali (r.a.) ile geri döndü. Hz. Ali’nin hilâfeti sırasında Kûfe’de bulunuyordu. Hicretin yetmiş üçüncü yılında orada vefat etti.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1584 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...