BİD’AT

“Bugün dininizi kemâle erdirdim...” (Maide, 3) ayetinin hükmünce, kemale ermiş bir dine yeni ilaveler yapmak, elbette dinin özüne zarar verir. Cenab-ı Hakkın en mükemmel eseri olan insana, sözgelimi, fazladan bir organ takmak hem onun zarafetini bozar, hem de ona fayda değil zarar verir. Dine yapılacak yeni ilaveler de bunun gibidir.

Türbelere bez bağlamak, mum dikmek, ezanın aslını değiştirmek İslâmiyete sonradan dâhil edilmiş bazı bidatlardır. Hz. Peygamberin ifadesiyle:
“Her bid’at dalalettir ve her dalaletin sonu ateştir.” (Müslim, Cum’a, 43)

Bununla beraber dinin ruhuna ve esaslarına ters düşmeyen şeyler bid’at değildir. Mesela, Kur’an’ın harekelenmesi ve minareler gibi. Ancak, bir kısım alimler, bunları da bid’at kavramına dahil etmekle beraber, yararlı oldukları cihetle onlara bid’at-ı hasene demişlerdir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...