BİLÂL-İ HABEŞÎ (R.A.)

İslâmiyeti kabul etmeden önce Habeşistanlı bir köle idi. Efendisi Ümeyye bin Halef, Bilâl’in Müslüman olduğunu öğrenince ona akıl almaz işkencelere maruz bırakmış, kızgın kumların üzerine yatırıp üstüne büyük taşlar koymuş, boynuna ip bağlayıp Mekke sokaklarında dolaştırmıştı. Bu işkencelerle onu İslâmdan döndürmeye çalışmış, fakat Hz. Bilâl (r.a.), dininden asla dönmemişti. Bu hâli gören Ebû Bekir (r.a.) Bilâl’i satın alarak onu özgürlüğüne kavuşturdu.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ile birlikte Bedir, Hendek, Uhud gibi birçok savaşa katılan Bilâl (r.a.), bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi.
Hz. Bilâl (r.a.), İslâmiyette ilk ezan okuyan kişidir. Bu sebeple kendisi “Seyyidü’l- Müezzinîn” (Müezzinlerin Efendisi) ünvanıyla anılır. Bu vazifesini Peygamber Efendimizin (a.s.m.) vefatına kadar devam ettiren Hz. Bilâl, Resulullahın (a.s.m.) vefatı üzerine Medîne’de kalmaya tahammül edemeyerek Şam’a gitti ve orada hicrî 20. yılda vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...