BİRİNCİ HARB-İ UMUMÎ (I. DÜNYA SAVAŞI)

l. Dünya Savaşı, 1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli ülkelerinin katıldığı ve o zamana kadar benzeri görülmemiş bir savaştır. Almanya, Avusturya-Macaristan ile İtalya’nın oluşturduğu üçlü ittifakla İngiltere, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu üçlü itilâf devletleri arasında gerçekleşti.

İki güç arasında 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı ile eşinin Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile birlikte bütün dünyayı etkileyen kanlı bir savaş başladı. Daha sonraki yıllarda ABD, Japonya, Yunanistan, Belçika, Portekiz, İtalya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Romanya da savaşa katıldı.

Osmanlı Devleti bu savaşa 27 Ekim 1914 tarihinde bilfiil katıldı. Savaş boyunca Osmanlı Devleti çok ağır kayıplar verdi. Nihayet 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’yle birlikte bu savaştan çıkmış olduk. Yenilgiyi kabul eden Avusturya 3 Kasım’da, Almanya 11 Kasım’da silâhları bıraktılar. l. Dünya Savaşı sonunda Ortadoğu, galip devletlerin menfaatine göre yeniden düzenlendi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...