BİŞR İBNİ’L-BERÂ (R.A.)

Bişr ibni’l-Berâ (r.a.) Sahabîdendir. Hicretten önce Müslüman oldu ve babası ile birlikte İkinci Akabe Biatı’na katıldı.

Resul-i Ekrem (a.s.m.) Müslüman olan her kabileye içlerinden birisini yeniden başkan tayin ederdi. Bişr’in mensup olduğu Benî Seleme kabilesine de Bişr ibni’l-Berâ’yı tayin etti.

Bedir Savaşında ileri saflarda okçu olarak çarpıştı. Uhud ve Hendek Savaşlarında, Hudeybiye Anlaşmasında ve Hayber’in fethinde bulundu.
Resul-i Ekrem (a.s.m.) Hayber’in fethinden sonra orada bir kaç gün kaldı. Bu sırada Zeyneb binti Hâris adında Yahudi bir kadın bir koyun keserek Hz. Peygambere (a.s.m.) ziyafet vermek istediğini bildirerek onu davet etti. Hz. Peygamber (a.s.m.), Bişr ibni’l-Berâ ile birlikte bu davete gitti. Koyun zehirliydi ve asıl maksat Hz. Peygamberi (a.s.m.) öldürmekti. Resul-i Ekrem (a.s.m.) ilk lokmada bunu anlayarak lokmayı ağzından çıkardı. Ancak Bişr lokmayı yuttu. Bir rivayete göre hemen orada (628 yılında), başka bir rivayete göre de zehrin tesiriyle bir yıl sonra vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...