Block title
Block content

BOLVADİN

 
Ege bölgesinde yer alan Afyon iline bağlı bir ilçedir. 2000 yılı rakamlarına göre nüfusu 61.300’dür. Ortasından Akarçay’ın geçtiği bir ovanın kuzeyinde kurulmuştur. Kuzeyinde Emirdağları, güneyinde Sultandağları yer alır. Güneydoğusunda Eber Gölü vardır.

Tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan Bolvadin, Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans hâkimiyeti altında kalmıştır. Kaynaklara göre Bizans dönemindeki adı “Polybotum” idi.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah yöreyi fethetti. Daha sonra Germiyanoğulları Beyliğinin eline geçen Bolvadin, özellikle Bağdat yolu üzerinde bulunmasından dolayı büyük savaşlara sahne oldu. Özellikle Haçlı Seferleri sırasında tamamen harabeye dönmüştü.

Bolvadin ve çevresi Birinci Murad zamanında Karamanoğulları’ndan alınıp Osmanlı topraklarına katılarak Kütahya Beylerbeyliğine bağlandı.

Millî Mücâdele sırasında Yunan kuvvetlerine karşı verilen savaşta çok önemli bir rol üstlendi. 24 Eylül 1921 tarihinde düşmandan kurtulan Bolvadin, 1922 Ağustosunda Büyük Taarruza hazırlanan ordumuz için karargah yeri oldu.

Risale-i Nur’un değişik yerlerinde Bolvadin’in adı daha ziyade bu şehirden geçerken Üstad Bediüzzaman’ın etrafını çocukların sarması ve sevgi gösterisinde bulunmalarıyla anılır. Son Şahidler eserinin 3. cildinde hatıraları yer alan H. Hüseyin Korkmaz, çocukluk yıllarında yaşadığı bu tabloyu şöyle aktarır:
“Küçüklüğümde garip bir hadise cereyan etmişti: Bir ihtiyarın peşinde koşmak. Bu zât Üstad Bediüzzaman Hazretleriydi. Emirdağ’dan gelen arabalar Bolvadin’e uğradıklarında bizim evin önünden geçmek mecburiyetindeydiler. Bir gün Üstadın arabası evimizin önünde durmuştu. Hemen koştum ve arabasının etrafında dönmeye başladım. Acaba bir selâm verebilir miydim? Bunun için çırpınıyordum. Nihayet bu zayıf ihtiyar beni gördü ve başını yavaş yavaş sallayarak selâmıma mukabele etti. Elbette bu hareketi bizim için bir dua idi.”
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1885 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...