BUHARA

Buhara, Özbekistan’da Buhara yönetim biriminin merkezi konumundaki bir şehirdir. Buhara Vahasının ortasında, Zerefşan Deltasındaki Şahrud Kanalının kıyısında yer alır.

2500 yıllık bir tarihe sahip olan Buhara, 709 yılında Müslüman Araplar tarafından fethedildi. 9. ve 10. yüzyılda Samanilerin başkenti oldu. Bir süre Karahanlıların ve Karahıtayların elinde kaldıktan sonra, 1220’de Cengiz Han’ın, 1370’te Timur’un hakimiyetine girdi. 16. yüzyıl ortalarında şehri alan Özbek kökenli Şeybanîiler, burayı Buhara Hanlığının başkenti yaptılar. Bu tarihlerde Buhara en parlak dönemini yaşadı.

18. yüzyılın ortalarında Emir Muhammed Rahim burada Mangıt Hanedanını kurdu. 1920’de Kızılordunun Mangıt Emirini devirmesiyle bu hanlık ortadan kalktı.
1924’te Buhara, Özbekistan Sovyet Halk Cumhuriyeti içine alındı. Buhara’nın başken olmaktan çıkması, şehir üzerinde olumsuz bir etki bıraktı.

Buhara yakın geçmişte, Özbekistan’ın başkenti olma özelliğini yitirmiştir. Ancak içinde barındırdığı camileri, medreseleri, düz damlı kerpiç evleri ve kapalıçarşı gibi tarihî eserleriyle geçmişin izlerini taşımaktadır. Önemli yapılar arasında İsmail Samanî Türbesi, Kelan Minaresi ve Camii, Uluğ Bey ve Miri-Arap medreseleri ile Buhara’nın en eski yapısı olan kale sayılabilir.

Buhara sadece tarihî yapı açısından değil, âlimleriyle de mühim bir yere sahiptir. Meselâ, Kur’ân-ı Kerimden sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan ve Sahih-i Buharî adıyla meşhur olan hadis kitabının müellifi Buharî, burada doğmuştur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...