Block title
Block content

BULGARİSTAN

 
Bulgaristan, yaklaşık 8.5 milyon nüfuslu küçük bir Balkan ülkesidir. Nüfusunun çoğunluğunu Bulgarlar oluşturur. Genel nüfus içinde Türk nüfusunun önemli yeri vardır. Yine nüfusun çoğunluğu Doğu Ortadoks Kilisesi’ne bağlı olmasının yanı sıra, Müslüman nüfus da hatırı sayılır bir orandadır.

Kuzeyinden Romanya, batısından Yugoslavya, doğusundan Karadeniz, güneyinden ise Yunanistan ve Türkiye ile çevrili olan Bulgaristan, Balkan ve Rodop Sıradağlarının böldüğü verimli ovalar ve vadilerden meydana gelir. Bulgaristan halkının yüzde 80’i köylerde oturduğu için, kalabalık şehirlerin sayısı çok azdır.

Bulgaristan 1396 tarihinden itaberen Osmanlı hakimiyeti altına girdi ve yaklaşık 500 yıl Osmanlı idaresinde kaldı. 5 Ocak 1908’de Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilân etti. Birinci Dünya Savaşında mağlup devletler arasında yer alan Bulgaristan; Almanya’nın tahrikiyle İkinci Dünya Savaşına katıldı ve yine mağlup oldu. Bunun üzerine Bulgaristan, itilaf devletlerince Sovyet Rusya nüfuzuna bırakıldı ve 1946 yılında ülkede Kominist rejim hakim olmaya başladı. İkinci Dünya Savaşından sonra çok partili ilk seçimin yapıldığı 1990 yılında Komünist sistem sona erdi.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1504 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...