Block title
Block content

ÇALIŞKANLAR HANEDANI

 
Nakşibendi tarikatına mensup olan ve halk arasında “Şıh Ali” diye anılan büyük bir zâtın altı evlâdını ifade eden bir ünvandır. Bediüzzaman’la tanışma imkânı bulamadan vefat eden Şıh Ali’ye Bediüzzaman “Derviş Ali” der imiş.

Derviş Ali soy itibarıyle Musul-Kerkük’ün Gayretlioğulları’na dayanıyordu. Bu sülale Emirdağına yerleştikten sonra Çalışkanlar olarak anıldılar. “Çalışkanlar Hanedanı” ünvanı ise Derviş Ali’nin altı evlâdının Risale-i Nur’a ve Bediüzzaman’a sahip çıktıkları için bizzat Bediüzzaman tarafından verilmiştir. Bediüzzaman’ın, “benim çok samimi akrabalarım” iltifatına mazhar olan altı kardeşin isimleri şöyledir:

Osman Çalışkan, Abdullah Çalışkan, Mehmed Çalışkan, Hasan Çalışkan, Ahmed Çalışkan, Mahmud Çalışkan.
Paylaş
Yükleniyor...