CÂRUD

Cesaretiyle tanınan Cârud bin Muallâ, Abdülkays kabilesinin reisiydi. Hicrî 10 yılında kabilesinden bir heyetle Medine’ye gelerek Hz. Peygamber (a.s.m.) ile görüştü. O sırada Hırıstiyan olan Cârud, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) huzurunda İslâmı kabul etti. Bütün kabile halkının da Müslüman olmalarına vesile oldu.

Peygamber Efendimizin (a.s.m.) vefatından sonra Arap Yarımadasında başlayan irtidad (dinden dönme) olayları başlamış, Cârud’un kabilesinden de dinden dönmek isteyenler olmuştu. Ancak Cârûd, iyilikle ve nüfuzunu kullanarak bunlara engel olmuştu. Cârûd (r.a.), Hz. Ömer (r.a.) devrinde Fars bölgesindeki fetihlere katılmış, bunların bir kısmına komuta etmiştir. Hicrî 17 yılında vefat eden Cârud, Peygamber Efendimizden (a.s.m.) iki hadis rivayet etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...