CEBEL-İ CÛDÎ

Cûdî Dağı, dinler tarihi ve özellikle İslâm dini bakımından önemlidir. Zira Kur’ân-ı Kerimde Hz. Nuh’un (a.s.) gemisinin tûfandan sonra Cûdî Dağına oturduğu belirtilmektedir.

Bu dağın hangi dağ olduğu konusunda çeşitli yorumlar bulunur. En çok üzerinde durulan dağlardan ikisi Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Ağrı Dağı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Cûdî Dağıdır. Bu iki isimden ağırlıklı olanı Cûdî Dağıdır. Bu konuda dikkat çekilen delillerden birisi Ağrı Dağının çok sarp ve yaşamaya elverişli olmayan yapısıdır. Buna karşılık Cûdî Dağı geminin inmesi ve insanların barınması için çok büyük avantajlara sahiptir.
Diğer yandan âlimler Cûdî kelimesinin “cömertlik” anlamındaki “Cûd” kelimesinden geldiğini söyleyerek, bunu görüşlerine destek göstermişlerdir.

Kurak bir bölgede bulunan Cûdî Dağının yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1500-2000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15. km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2017 metre yükseklikte olanı, “Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi” olarak anılır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...