CEZALET

Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır.

Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıldırma ifâde etmeğe uygun kelimeler olarak ayrılır. Celâdet, sadme, gazanfer, çekâçek, dırahşân gibi.. Bu çeşit kelimelerle, söylenen ve yazılan ifâdelerde cezâlet var, denir.

Şeyh Gâlîb’in şu ifadeleri, gökgürültülü bir havayı çok güzel tasvir eder.


“Güm güm öter asuman sadadan
Gümgeşte zemin bu maceradan.

Kullanılan harf ve kelimelerde, o gürültülü havayı görmek mümkündür.

Kur’an-ı Kerîm’de yer alan herbir kelime, bulunduğu yere tam bir uyum arzeder.

Mesela, Şeytanın vesveselerinden bahseden Nas suresinde sıkça tekrar edilen “s” sesi, adeta şeytanın fiskoslarını ses olarak da yansıtmaktadır.

Yerden suyun çıkışını anlatan yeşşakku ifadesi, çatlayışın, akışın bütün fışırtısını, şakırtısını duyurarak, adeta suyun çıkış tarzını göstermektedir.

Kâfirlere haşmetli bir üslûbla hitab eden Kaf Suresi’nin kelimeleri, cezaletli lafızlardan seçilmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...