CEZAYİR

Afrika’nın kuzeyinde, Akdeniz kıyısında yer alır. Yüz ölçümü 2.381.741 km2 olan Müslüman Arap ülkesidir. Başkenti Cezayir olan ülkenin nüfusu 1997 rakamlarına göre 24,7 milyondur. Dili Arapça ve Fransızcadır. Cezayir topraklarının yüzde 85’ini Sahra Çölü kaplar. Kuzeydeki dağlar ve bu dağların arasındaki sulak ve verimli ovalar kıyı boyunca dar bir şerit oluşturur.

Milâdî 670 yılından itibaren bölge insanları İslâmiyetle tanışmaya başladı. İmam Sahnûn ve öğrencilerinin gayretleriyle Mâlikî mezhebi buralarda yayıldı.
Cezayir’in Osmanlı yönetimi altına girişi Barbaros kardeşler vasıtasıyla 1543 yılında gerçekleştirildi. 1830 yılına kadar Osmanlı idaresine bağlı kalan Cezayir’i daha sonra Fransa işgâl etti. Fransızlar askerî, siyasî, dinî, kültürel, ekonomik her baskıyı deneyerek Cezayir’in İslâm-Arap kimliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen plânlar uyguladılar. Arapça’nın yerine Fransızca’yı hâkim dil hâline getirmeye çalıştılar.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden itibaren sömürge yönetimine karşı Cezayir millî hareketi ortaya çıkmaya başladı. 1954 yılında ülkeyi bağımsızlığa götüren silâhlı kurtuluş mücadelesi kısa zamanda bütün ülkeye yayıldı. 1 Temmuz 1962 tarihinde yapılan referandum halkın yüzde 91’i bağımsızlık lehinde oy verince, ülke yeni bir devlet olarak milletlerarası câmiaya katıldı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...