Block title
Block content

CUMHURİYET

 
İktidarın, yönetme yetkisini toplumun verdiği vekâlete dayanarak kullandığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirine karşı bağımsız ve birbirini dengeli bir biçimde denetleme esası üzerine kurulu siyasal örgütlenme biçimidir.

Türkiye’de Cumhuriyet, Lozan Anlaşmasını izleyen günlerde 29 Ekim 1923 tarihinde, Anayasada yapılan bir değişiklikle ilân edilmiştir.

Eskişehir Mahkemesinde Bediüzzaman’a “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” sorusu yöneltilir. Bediüzzaman’ın cevabı şöyle olur:

“Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâli (ıssız) bir türbe kubbesinde inzivâda idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum.”
Paylaş
Yükleniyor...