CÜNNETÜ’L-ESMÂ

İmam-ı Gazâlî’nin yazdığı eserlerden biridir. Eserde Cenâb-ı Hakk’ın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olan altısını açıklamış ve özelliklerini izah etmiştir. Bu isimler, Ferd, Hay, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs’tür.
Yükleniyor...