D

*DABBET-ÜL ARZ175- Dabbet-ül Arz:
* 5. Sua 20. Mes’ele sh: 591

*DAGLAR


176- Daglara ait mu’cizeler:
* 19. Mektub 11. Isaret sh: 132
177- Daglarin vazifesi:
* Muhakemat sh: 66’da 1.Misalden “Rabian”a kadar
25. Söz 2. Suanin 1. Lem’asi sh: 391
* 7. Sua 1. Makamin 5. Mertebesi sh: 113

*DAHILIYE VEKILI


178- Dahiliye Vekili ile bir hasbihal:
* Emirdag L. sh. 217’den sh: 221 sonuna kadar ve Bak: Sira no: 83, 999

*DALALET


(Hidayet) (Küfr) kelimelerine de bakiniz.
179- Dalalet cehaletten gelse:
* 5. Mektub sh: 23 son p.
180- Dalalete düsmenin esbabi:
* Isarat-ül I’caz sh: 89’daki sual ve cevabi
* Mesnevî sh: 136 ve Bak: Sira no. 77, 78, 79
180/1- Dallin ve magdub yollari:
* Bak: Sira no. 265

-39-


*DARWIN


(Evvel-i Hilkat) kelimesine bakiniz, alâkalidir.

*DECCAL


(Isa A.S.) (Mehdi) (Mesih) kelimelerine ve 571 sira numarasina da bakiniz.
181- Deccal’in Cennet ve Cehennem’i ve merkebi ve azamet-i bedeniyesi:
*15. Mektub sh: 58’de ilk sual
*5. Sua sh: 578 v.d.

*DELI


182 – Âhirzamanda iyilere deli denilecegi:
* Sualar sh:343’de mektub ve 344’de mektub

*DELIL182/1 – Dört nevi delil:
* Bak: Sira no. 75
182/2 – Marifetullahta delil:
* Bak: Sira no. 654

*DEMIR


182/3 – Demirin indirilmesine ait bir sual:
* Osm. Lem’alar 28.Lem’a sh:665-668

*DEMOKRASI


(Cumhuriyet) kelimesine bakiniz.

*DEMOKRAT PARTI182/4 – Demokratlar:
*Bak: Sira no. 971/1, 972
182/5 – Demokrat Parti’ye verilen rey:
* Bak: Sira no. 979
182/6 – Demokratlara tavsiye:
* Bak: Sira no. 999
182/7 – Demokratlarin devrilecegini ihbar:

-40-

*Bak: Sira no. 977, 978

*DERD-I MAISET


(Rizik) kelimesine ve 778. Sira no.ya bakiniz.

*DERS


182/8 – Çocuklara ders okumak:
* Bak: Sira no. 174/1


*DERSHANE


(Medrese) kelimesine bakiniz.

*DEVE


183 – Devekusu misali:
*13.Lem’a 8.Isaret’te sh:79
*Mesnevî Zeyl-üz Zeyl’in sonu sh:147 son I’lem ve Zerre’de sh:183’de 1.I’lem ve 2. I’lemler

*DIN(Islâm) ve (Seriat) kelimelerine de bakiniz.
183/1 – Dinler olmasa idi, insaniyet olmazdi:
* Bak: Sira no. 500
183/2 – Dini siyasete, siyaseti dine âlet etme mes’eleleri:
*Bak: Sira no. 953, 961, 971, 994

*DOGRULUK


(Sidk) kelimesine bakiniz.

*DOST


(Talebe) kelimesine ve 891, 1251. sira numaralarina bakiniz.

*DUA


(Salavat) (Sirket) (Yagmur) (Zikir) kelimelerine ve 942. sira no.ya da bakiniz.

-41-

184 – Dua-yi Nebeviye ile zâhir olan mu’cizeler:
*19.Mektub 14. Isaret sh: 143
185- Duanin kabul sartlari:
* 23. Mektub sh: 279’da “Birinci Sualiniz”

* 16. Lem’a sh: 103’de “Birincisi”
185/1- Duada huzur:
* Mesnevî (Badilli) sh: 262 I’lem
186- Dua hakkinda:
* 24. Mektub 1. Zeyl sh: 299
* 23. Söz 1. Mebhas 5. Nokta sh:317
* Mesnevî 10. Risale’de sh: 225 ilk I’lem ve Su’le’de sh: 237 ilk I’lem
187- Dualarin kabul olmamasi:
* Kastamonu L. sh:25 “Birincisi”
188 - Dua ve zikirlerde dünyaya ait faideleri gaye etmemek:
* 17. Lem’a 13. Nota’nin 2. Mes’elesi sh:131
189-Iztirar vaziyeti icabe-i duaya vesile olduguna iki kissa-i Kur’aniye:
* 1. Lem’a sh: 5 ve 2. Lem’a sh: 8 p. 1, 2
190- Ubudiyet, zikir ve duanin gayesi ve neticesi:
* 17. Lem’a 2. Mes’ele sh: 131
191- Sifa duasi:
* 2.Lem’a 5. Nükte’nin 1. Mes’elesi sh: 12 p.1 ve 25. Lem’a 17. Deva sh: 214 ve Bak: Sira no: 361
191/1- Mevtalara dua:
*Bak: Sira no. 702
192- Üstadin hazin bir münacati:
* 17. Lem’a 12. Nota sh: 129
192/1- Üstadin dua istemesi:
* Bak: Sira no: 1168
193- Veysel Karanî Hazretlerinin münacaatinin meali:
* 20. Mektub 2. Makam 8. Kelime sh: 241 p.2

-42-


*DÜNYA


(Âlem) (Günah) (Hayat) (Hubb-u Cah) (Lezzet) (Tul-i Emel) kelimelerine ve 261, 1090. sira no.larina da bakiniz.
194 – Dünya hayatinin ve içindeki ahvalin dokuz hikmeti manasinda dokuz esas:
* 10.Söz 6. Hakikat sh:73
195 – Dünya hayatinin gayesi:
* 10.Söz 10.Hakikat’in sonu sh:86
196 – Dünyanin ehemmiyeti:
* 10.Söz sh:101 son p. ve 24.Söz 3.Dal 12.Asil sh:350
197 – Kur’an nazariyla dünyanin mahiyeti ve ona baglanmamak:
* 17.Söz sh:204’te “Besincisi” ve Bak: Sira no. 547
198 – Dünyaya ve hayata meftun hisleri, maneviyata tevcih etmek:
*17.Söz 2.Makam’da sh:213 ilâ 220 ve Bak: Sira no. 384
199 – Sevilen kulun dünyadan küstürülmesi:
*Bak: Sira no. 754
200 – Terk-i dünya mes’elesi:
* 27.Söz 3.Vecih 2.Sual sh:494
201 – Dünyanin yedi tabaka oldugu:
* 12.Lem’a 2.Sual sh:64
202 – Dünya hayatina tesvik etmenin zarari:
* 17.Lem’a 7.Nota sh:122
203 – Dünya hayatini uzun vehmetmek:
* 17.Lem’a 14.Nota 4.Remiz sh:136
204 – Hususi dünya:
* 17.Lem’a 3.Nota sh:114 ve 26.Lem’a 8.Rica sh:231 ve Bak: Sira no. 69
205 – Dünyanin iki yüzü var:
* Mesnevî sh:70 p.1
206 – Dünyayi dört sey için terk:

-43-

* Mesnevî Habbe’de sh:125 ve alâkali sh:130 son I’lem
207 – Müslümanlari dünyaya tesvik edenlere verilen cevab:
* Mesnevî sh:218’de 3. I’lem
208 – Dünyayi ahirete tercih etmek gafleti:
* Kastamonu L. sh:104 “Ikinci Mes’ele” ve sh:109’da mektub ve Bak: Sira no. 144
209 – Dünya isleri için dua ve istisare istiyenlere verilen cevab:
* Kastamonu L. sh:124 p. 2, 3
209/1- Dünya islerine Risale-i Nur’u âlet etmemek:
* Bak: Sira no. 890
210 – Dünyanin semadan evvel, beraber ve sonra yaratildigina delâlet eden ayetlerin izahi:
* Isarat-ül I’caz sh: 187’de 2.Mes’ele ve Bak: Sira no. 940
211 – Imanî dersler dünyadan sogutuyor iddiasina cevab:
* Tarihçe-i Hayat sh:232 sual- cevab ve (Çalismak) kelimesine de bakiniz.
212 – Dünyanin üç yüzü var:
* 24.Mektub 5.Remiz 2.Nükte sh:289
* 32.Söz 2.Mevkif 3.Maksad 5.Isaret’te 5.Remiz sh:625
*26. Lem’a 8. Rica’nin sonu sh:233
213 – Dünyanin ilk hilkati:
* 33.Söz 22.Pencere sh:673
* Emirdag L. sh:175 son p. v.d. ve Bak: Sira no. 246
213/1 – Dünyanin ilk devrinde cinler:
* Bak: Sira no. 249
213/2- Dünya, Küre-i Arz ve insanin ömürleri:
* Barla Lâhikasi sh:326
214 – Dünyamiza benzer yedi küre
* Lem’alar sh:65 p.1 ve 68 son p.

-44-

*Isarat-ül I’caz sh:188 p.1 ve 190 p. 2
215 – Dünyaya aldanmamak dersi ile alâkalidir:
* Mesnevî Habbe’de sh: 118 son I’lem ve 109’da ikinci I’lem ve Bak: Sira no. 273/1
* 16. Mektub 5. Nokta 5. Mes’ele sh: 71 ve Bak: Sira no. 504
216- Dünyanin yuvarlakligi:
* Muhakemat sh: 46 p. 1 “Ezcümle” ve sh: 51 “Birinci Mes’ele”

* Sualar sh: 507 p. 2, 3 Ayrica alâkali yerler:
* 14. Lem’a 1.Makam 1. Sual sh: 90 ilâ 94
* Muhakemat sh: 54’de 2.Mes’ele
216/1- Dünyanin öküz üzerinde durdugu rivayeti:
* 14. Lem’a 1. Makam sh: 90-94

*DÜSMANLIK


(Adavet ) kelimesine bakiniz.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...