DAKYANUS

Ashab-ı Kehf zamanında yaşayan ve putperest olan Rum krallarındandır. İmparator Dakyanus (Decius) şehir şehir gezerek putperestliğe inanmayan Hıristiyanları öldürüyordu. Nihayet Ashab-ı Kehf’in yaşadığı Dekinos’a giden Dakyanus, burada yaşayan yedi imanlı gencin putperest olması için onlara mühlet verdi. Bu teklifi kabul etmeyen gençler bir mağaraya saklandılar ve burada uykuya daldılar. Gençlerin mağarada olduğunu öğrenen Dakyanus, buraya gelerek mağaranın ağzını taşla ördürdü ve onları ölüme terk etti. 300 veya 309 sene mağarada uykuda kalan gençler, kendilerine geldiklerinde içlerinden biri yiyecek almak için şehre indi ve İmparator ΙΙ.Teodisus döneminde Dakyanus zamanından kalma para ile yiyecek almaya çalışınca bütün mesele ortaya çıktı. (bk. Ashâb-ı Kehf maddesi)
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kasiyun
Roma İmparatoru Decius MS 249-251 arasında hükümdarlık yaptı. II. Teodosyus ise MS 408-450 arasında hükümdarlık yaptı. MS 451-521 arasında yaşayan Suruçlu Yakup, Ashab-ı Kehf'ten bahseden bilinen eski kaynak imiş. Hristiyanlar, Dakyus (Decius) rivâyetini Suruçlu Yakup'tan almışlar. Decius'un ve II. Teodosyus'un hükümdarlıklarına baktığımızda ilkinin başlangıcı ile ikincinin son senesi arasında en fazla 200 sene var. Bu da gösteriyor ki, Decius ve II. Teodosyus'un Ashab-ı Kehf ile bir ilgisi yok. Bu Hristiyanların elinde tahrif olmuş bir bilgi. Zâten İslâmî kaynaklarda da Dakyanus'un İmparator Decius olduğuna dair hiçbir bilgi yok. O yüzden bunu düzeltmelisiniz. Decius rivâyeti İsrailiyat nevinden olduğu için.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...