DANZİG

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın önemli bir Alman limanı olan Danzig (Gdansk), Versailles Antlaşması ile “serbest şehir” ilân edildi. (bk. Birinci Dünya Savaşı maddesi) Ancak bu şehir stratejik açıdan Almanya için çok önemliydi. Hitler’in bu bölgeyi Almanya’ya katma çabalarına karşılık Polonya buna büyük tepki gösterdi. Neticede tüm dünyayı etkileyen uluslararası bir bunalım doğdu. Serbest şehir olan Danzig, 1 Eylül 1939 sabahı Alman birlikleri tarafından işgal edildi. Almanya, çekilmesi için verilen ultimatomu reddedince, 3 Eylül günü, önce İngiltere sonra da Fransa Almanya’ya savaş ilân etti ve böylece İkinci Dünya Savaşı (bk. İkinci Harb-i Umumî maddesi) başlamış oldu.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...