DÂRİMÎ

797 yılında Semerkand’da doğdu. İsmi ve nesebi, Abdullah bin Abdirrahman ibni’l-Fazl bin Behrâm bin Abdissamed olup Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. İbadet ve zühdle dolu bir çevrede yetişti. Hadis öğrenimi için Hicâz, Mısır, Şam, Irak ve Horasan’a ilim yolculukları yaptı. Pek çok sayıda âlimden istifade etti, Ahmed bin Hanbel onun hocalarından biridir.

Dârimî çok zeki, zâhid, özü sözü doğru, güvenilir ve fazilet sahibi bir kimseydi. Hadis, tefsir ve fıkıh sahalarında büyük bir âlimdi. Kendisine sunulan dünyalıklara iltifat etmedi. Semerkand kadılığı görevini bile sultanın ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kaldığında tek bir davâya bakıp istifa etti.

Dârimî’nin en meşhur ve günümüze ulaşan tek eseri Sünen’idir. (Sünen, hüküm bildiren hadisleri fıkıh konularına göre düzenleyerek meydana getirilen kitaba denir.)

Dârimi 868 yılının Kasım ayında Merv’de ikindiden sonra vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...