DIHYE

Dıhyetü’l-Kelbî Kuzey Arabistan’daki Kelb Kabîlesine mensup olup genç yaşta İslâmı kabul etti. Uhud Savaşından itibaren bütün savaşlara katıldı ve bir seriyyenin de kumandanlığını yaptı. Peygamber Efendimiz (a.s.m.), hitabeti ve sîmâsı fevkalâde güzel olan Dıhye’yi birçok tebliğ ve irşad vazifeleriyle görevlendirdi. Bizans İmparatoru Herakliyus’a Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yazdığı İslâma davet mektubunu Dıhye götürdü. Hz. Cebrâil’in (a.s.) Dıhye suretine girerek Peygamber Efendimize (a.s.m.) vahiy getirdiği ve Sahabîlerin bir çoğunun onu Dıhye zannettikleri konusu ittifakla haber verilmiştir. Dıhye (r.a.), Peygamber Efendimizin (a.s.m.) vefatından sonra Şam’a yerleşti ve orada vefat etti. Rivayet ettiği hadis sayısı beştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...