DİN

Dinin başlıca üç ana konusu vardır: İnanç, ibadet ve ahlâk.

İslâm Dini, Allah’ı, sıfatlarını, isimlerini, diğer iman rükünlerini insanlara öğrettiği gibi, muamelat adı verilen bölümüyle de, kullar arasındaki ilişkileri düzenler. Bu yüzden, dinin yeri sadece vicdanlar değildir. Dinî hayatın, doğumdan ölüme, fertten toplumun tümüne kadar uzanan kuralları vardır.

Hak din, mutluluğun fihristesidir. Dinin hedefi, insanların hem dünya, hem ahiret saadetini sağlamaktır. Dine dayanmayan sistemler ise, insanlara sadece dünyevî mutluluğu vaad ederler. Bunu başarabilseler bile, insanları mutlu edemedikleri ortadadır. Günümüzde intihar olaylarının gelişmiş ülkelerde daha fazla olması bunu ispat eder.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...