Block title
Block content

EBREHE

 
Tarihte “Fil Vak’ası” olarak bilinen olayın başı olan Ebrehe, Habeş Krallığının Yemen valisiydi ve koyu bir Hıristiyandı. Dinini yaymak için yoğun bir faaliyete geçti. Bu maksatla San’a’da Kalîs adını verdiği muhteşem bir kilise yaptırdı. Böylece bütün Arapların Kâbe yerine bu kiliseyi tavaf etmelerini sağlamak istiyordu. Onun çeşitli ülkelere propagandacılar gönderip halkı hac için San’a’ya çağırmasına öfkelenen Kinâne kabilesinden bir Arap, Ebrehe’nin kilisesine giderek oraya pisledi. Buna çok öfkelenen Ebrehe, Mamut adlı büyük filin de bulunduğu bir ordu ile Kâbe’yi yıkmak amacıyla Mekke’ye yürüdü. Fakat buna muvaffak olamadı. Çok güvendiği Mamut isimli fil yerinden kımıldamadı ve sonunda ordunun büyük bir kısmı Kur’ân’da belirtildiği gibi akın akın gelen ve tepelerine taş yağdıran Ebâbil kuşları tarafından mahvedildi. Ebrehe de yaralandı ve kısa bir zaman sonra öldü. Arapların tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu olay bir tarih başlangıcı sayılmış ve “Âmü’l- fîl” (Fil Vak’ası’nın meydana geldiği sene) adıyla anılmıştır. Peygamber Efendimiz de (a.s.m.) bu yılda dünyaya gelmiştir.

Müzdelife ve Mina arasındaki Muhassab Vadisi arasında bulunan Muassıb’da meydana gelen bu olay Kur’ân-ı Kerimdeki Fil Sûresinde bildirilmiş, Ebrehe ve ordusu Mamut isimli file izâfe edilerek “Ashâbü’l-Fil” (Fil Halkı veya Ordusu) şeklinde ifade edilmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...