Block title
Block content

EBÛ CEHİL

 
Asıl ismi Amr bin Hişâm el-Muğîre olan Ebû Cehil’in künyesi Ebû’l-Hakem’di. İslâmiyete olan düşmanlığı ve hakîkatler karşısındaki cehaleti sebebiyle bizzat Peygamber Efendimiz (a.s.m.) tarafından adı Ebû Cehil (cehaletin babası) olarak değiştirildi.

Ebû Cehil, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) davetine başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhinde hazırlanan bütün komplolarda yer almıştı. Ticârî nüfuz ve servetinden güç alan Ebû Cehil, hayatı boyunca İslâmiyet aleyhinde çalıştı. Halkın Müslüman olmasını engellemeye, Müslüman olanları da inançlarından vazgeçirmeye gayret etti. Ashabtan Ammâr bin Yâsir (r.a.) ile annesine, babasına ve daha birçok Müslümana çok ağır işkenceler yaptı.

Ammâr’ın annesi Sümeyye’yi (r. anha) şehit etti. Resulullahın (a.s.m.) Medîne’ye hicretine mani olmak için Dârünnedve’de yapılan toplantıda, onun her kabîleden seçilecek gençler tarafından öldürülmesini teklif eden ve hicret gecesi evini muhasara altına alarak öldürülmesini plânlayan da yine Ebû Cehil idi.

Ebû Cehil, müşriklerin savaş ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bizzat karşıladığı Bedir Savaşı’nda öldürüldü.

Peygamber Efendimizin (a.s.m.) “Bu ümmetin firavunu” olarak tanımladığı Ebû Cehil hakkında, İslâmiyet aleyhindeki faaliyetleri, Resul-i Ekrem (a.s.m.) ve Ashabına yaptığı zulüm ve haksızlıklar sebebiyle pek çok âyet nâzil olmuştur (Enâm Sûresi: 6:108, Hicr Sûresi: 15:90, Alak Sûresi: 96:9-18).
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4090 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...