Block title
Block content

EBÛ EYYÛB EL- ENSÂRÎ (R.A.)

 
Asıl adı Ebû Eyyûb Halid bin Zeyd el-Ensârî en-Necârî’dir.

İkinci Akabe biatında İslâmı kabul etti. Medîne’ye dönerek İslâmı tebliğ etmeye başladı ve kısa zamanda bütün kabîlesinin Müslüman olmasına vesile oldu. Peygamber Efendimiz (a.s.m.), Mekke’den Medîne’ye hicret edince bütün Medîne halkı Resulullahı (a.s.m.) kendi evinde misafir etmek istediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (a.s.m.) devesi Kusvâ’yı serbest bırakarak, kimin evinin önünde durursa ona misafir olacağını bildirdi. Kusvâ, Ebû Eyyûb’ün (r.a.) evinin önüne çöktü ve Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onun evinde misafir oldu. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bu evde yedi ay kaldı. Ebû Eyyûb, bundan sonra “Mihmandâr-ı Nebevî” (Peygamberi misafir eden kimse) ünvanıyla anıldı.

Ebû Eyyûb (r.a.), Peygamber Efendimizle (a.s.m.) birlikte Bedir, Uhud, Hendek gibi bütün savaşlara katıldı. Dört halife devrinde de önemli hizmetlerde bulundu. Hz. Muâviye’nin (r.a.) İstanbul’un fethi için teşkil ettiği orduya katıldı ve İstanbul surları yakınlarında vefat etti. Kabri bugün kendi adıyla anılan İstanbul Eyüp Sultan semtindedir.
Paylaş
Yükleniyor...