Block title
Block content

EBÛ NUAYM

 
Hadis ve kelâm âlimidir. Tam adı Ebû Nuaym el-İsfahânî’dir. Babası Ebû Muhammed, hadis toplamak üzere Suriye ve Irak’a seyahatler yapan bir hadis hâfızıdır. Devrin önemli ilim merkezlerinden İsfahan’da yaşayan Ebû Nuaym, sekiz yaşından itibaren meşhur âlimlerden dersler almaya başladı. Hadis, kelâm, tasavvuf ve tarih sahasında iyi bir âlim olarak yetişti. Uzun ömrü boyunca birçok hadis topladı. Bu hadisleri nakleden kişilerin bilgilerine sahipti. Bu sebipten dolayı hadis âlimleri ondan hadis öğrenmek için İsfahan’a akın etmişlerdir.

Ebû Nuaym, 1038 yılında İsfahan’da vefat etti. Eserleri arasında Delâilü’n-Nübüvve, Hilyetü’l-Evliyâ ve Marifetü’s-Sahabe en meşhurlarıdır.

Delâilü’n-Nübüvve isimli eseri, Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) peygamberliğini ispat etmek maksadıyla yazılan ve bu konudaki delilleri ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizelerle ilgili rivayetleri bir araya getiren eserdir. İlk olarak 1902’de Haydarâbâd’da, 1977 yılında ise Halep’te basılmıştır.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4892 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...