Block title
Block content

EBÛ TALHA (R.A.)

 
Sahabîlerin büyüklerinden olan Ebû Talhâ (r.a.), genç yaşta İslâmı kabul etti ve Peygamber Efendimizle (a.s.m.) birlikte bütün savaşlara katıldı. Atıcılık ve kahramanlığıyla meşhurdu. Uhud savaşının en zor zamanlarında Peygamber Efendimize (a.s.m.) vücûdunu siper eden birkaç Sahabîden biriydi. Oldukça varlıklı olan Ebû Talhâ, malını Allah yolunda cömertçe infak ederdi. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) vefatından sonra, Medîne’yi terk ederek Şam’a gitti ve orada ikâmet etti. Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Ebû Bekir (r.a.) zamanlarında da önemli hizmetlerde bulunan Ebû Talhâ (r.a.), yetmiş yaşında iken bir sefer esnasında vefat etti. Rivayet ettiği hadis sayısı 92’dir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1603 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...