EBU’L-ÂLÂ-İ MAARRÎ

Tam adı Ebü’l-Alâ’ Ahmed b. Abdillah b. Süleyman el-Maarrî’dir. el-Maarrî, Halep’in güneyinde bulunan Maarre ilçesinde 974 yılında dünyaya geldi. Dört yaşlarında iken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetti. Çocukluk ve gençlik dönemine ait hocalarına ilişkin fazla bilgi bulunmamaktadır. İlk öğrenimini babasından alan Maarrî, daha sonra Muhammed b. Abdullah b. Sa’d’dan dil ve edebiyat, Yahya b. Mis’ar et-Tenûhî’den de hadis dersleri aldı.

Yirmi yaşından sonra Irak ve Suriye bölgesinde kendisinden bir şey öğrenecek kimse bulamadığını söylemektedir. Nitekim M. 1007’de Bağdat’a giderek burada dil, edebiyat, fıkıh ve kelâm ilminde dönemin tanınmış âlimleriyle görüşmüştür. Bir süre Bağdat’ta Dar’ül-İlim’e devam etmiştir. Hayatında fırtınalar koparacak felsefî eserleri burada tanımıştır. Ebü’l-Alâ, koyu bir rasyonalist (akılcı) olarak, duyu bilgisinin insana zan ve şüphe vereceğini savunur. Bu düşencesine bağlı olarak geleneklere, fakih, muhaddis, tarihçi ve kelâmcı gibi din otoritelerinin ileri sürdüğü bilgilere itibar etmemiştir.

Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, söylediği bazı şiirlerden dolayı el-Maarrî’yi şiddetle tenkit ederek küfre girdiğini söylemiştir. Ayrıca onun el-Fusûl ve’l-Ğayât’ı Kur’ân’a nazire olarak yazdığını, Risaletü’l-Gufran isimli eserin ise İslâmiyeti hafife alan ifadeler yanında Mazdeizme ait fikirler ihtiva ettiği birçok İslâm otoritesi tarafından ileri sürülmektedir. Nitekim İbn Kesîr yukarıdaki eseri, el-Fusûl ve’l-Ğâyât fî Muârazâti’s-Süver ve’l-Âyât adıyla kaydetmektedir.

Ebü’l-Alâ el- Maarrî’nin irili ufaklı, nesir ve şiir tarzında yetmişten fazla eseri vardır. Eserlerini yazdırdığı Ebu Haşim el-İsfahanî’ye kitapların listesini yaptırtmıştır. Ancak kitaplarından pek azı günümüze kadar ulaşmıştır.

Üstad Bediüzzaman, Maarrî’nin yazdığı şiirlerinde hep ümitsizliği işlediği için, “bedbinlikle maruf” ifadesini kullanır. Diğer yandan itikadî açıdan büyük yanlışları olduğu için de onu “merdut” (dinden çıkmış) olarak nitelendirir.
SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...