Block title
Block content

EDHEM HOCA

 
İsmi Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde İbrahim Edhem, Edhem Hoca, Edhem Efendi olarak da yer alır.

Bu farklı kullanımlara karşılık, ortak noktaların başında onun Balıkesir’deki Alamescid Camiinde imamlık yaptığı, muhacir ve Celâleddin-i Rumî’nin mensuplarından olduğu, yirmi seneye yakın köy hocalığı yaptığı ve çocuklara Kur’ân okutmakla meşgul olduğu, Balıkesir ve Kırkağaç havalisinde Risale-i Nur’un yayılması için çok gayret ettiği, tesirli faaliyeti ve irşadıyla çokların Nur dairesine girdiği yer alır.

“Sandıklı Alamescid Köyü imamı İbrahim Edhem” imzasıyla Üstada yazdığı bir mektubunda, özellikle bazı endişe ve korkulardan dolayı Risale-i Nur’a uzak davranan hocaları Nurlara davet ediyor ve cesaret veriyordu. Bu mektubun Bediüzzaman’ı çok memnun eden bir yönü de, İbrahim Edhem hocanın ders verdiği altı talebenin kendi istekleriyle mektup yazarak Üstada ömürlerinin bir kısmını hediye etmeleriydi. Üstadın verdiği cevap şöyle oldu:
“İbrahim Edhem’in hâlisâne mektubuyla, ehemmiyetli ve Nurun mâsum şakirtlerinin o mübarek hocanın dersinden tam hisse alan ve Nur dairesine giren altı küçücük mâsumların kendi kendilerine düşünüp hocalarına söyleyerek, altı pusula kendi kalemleriyle yazarak, bu ihtiyar, hasta Said’e, o mâsum mübarekler, ömürlerinden herbiri bir kısmını vermesi, hakikaten gayet medar-ı hayret (hayret sebebi) ve takdir bir hâdise-i Nuriyedir. Ben dahi o mâsumların o mübarek hediyelerini kabul edip, yine o küçücük Said’lere hediye ederek, benim yerimde çalışmak için bağışlıyorum.”
Paylaş
Yükleniyor...