EFLÂTUN

İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ilk çağ Yunan filozoflarından biridir. Atina’da doğdu ve M.Ö. 347 yılında seksen yaşlarındayken öldü. Alnının geniş olmasından dolayı “Ploton” denildiği için dilimize Eflâtûn olarak yerleşmiştir.

Hocası Socrates’ın demokrasi adına idam edilmesinin ıstırabını yaşayan Eflatun’un felsefesini bu sebeple sosyal düzen ve insanın saadeti meseleleri teşkil eder. Atina yakınlarında bir kasabada, daha sonraları “Akademi” olarak tanınacak olan okulunu kurdu ve ömrünün büyük bir kısmını burada ders vererek, kitap yazarak geçirdi. Aristo en ünlü talebelerindendir.

Eflâtun akıl, gözlem ve tecrübe yöntemlerinden hareketle hocası Socrates gibi bazı temel hakikatlere ulaştı. Bu dünyanın geçici değerlerine fazla önem vermeyen, ebedî saadete ermenin aşkıyla yaşayan, dinî esaslara uyulması gerektiğini eserlerinde devamlı dile getiren bir düşünürdür. Cemiyette her türlü kötülüğün dine ve mukaddes şeylere inanmamaktan doğduğunu Devlet adlı eserinde açıkça ifade eder.

Eflâtun’un eserleri karşılıklı konuşma (diyalog) şeklindedir. Anlatmak istediği düşünceyi iki kişiyi konuşturarak ele alır. Bu yüzden eserlerine Diyaloglar adı verilmiştir. Devlet, Devlet Adamı ve Kanunlar en önemli eserleridir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...