Block title
Block content

EMEVÎLER

 
Hulefâ-i Râşidîn döneminden sonra (632-661) Şam’da kurulan İslâm tarihinin ilk hanedan devletidir. Adını kurucusu Muâviye bin Ebû Süfyân’ın (r.a.) mensup olduğu Benî Ümeyye (Ümeyye Oğulları) kabilesinden almıştır.

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Ali’nin (r.a.) halifeliğini kabul etmemişti. Hz. Ali’nin (r.a.) vefatıyla yerine seçilen Hz. Hasan’ın (r.a.) daha sonra halifelikten çekilmesiyle kendisi halife oldu. Hicretin 41. yılında yaklaşık 90 yıl devam edecek olan Emevî Devletini kurdu. Yezid dönemi zulmün en yaygın dönemiydi. En iyi yönetimi ise Ömer ibni Abdülaziz döneminde yaşadı.

Takındıkları Arap milliyetçiliği bir çok iç karışıklığın yanı sıra, ülkenin yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri oldu. Arap olmayan Müslümanlar, yönetim karşıtı Abbâsîlerin etrafında toplandı ve bu hareketin Abbâsîlerin lehinde sonuçlanmasını sağladı.

Üstad Bediüzzaman’a göre Emevîlerin benimsedikleri milliyetçilik hem İslâm âlemini küstürmüş, hem de bir çok felâketin yaşanmasına sebep olmuştur.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2186 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...