Block title
Block content

ENES İBNİ MALİK (R.A.)

 
Sahabîlerin önde gelenlerindendir. Annesi Ümmü Süleym onu küçük yaşta Peygamberimizin (a.s.m.) hizmetine verdi. Hz. Enes (r.a.), on yıl Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hizmetinde bulunarak “Hâdim-i Nebevî” (Peygamberin Hizmetkârı) ünvânını aldı. Peygamber Efendimizle (a.s.m.) birlikte bütün savaşlara katıldı. Bedir savaşına katıldığı sırada henüz on iki yaşındaydı. Dört halife devrinde de mühim vazifeler yaptı ve onların meşveret meclislerinde bulundu. Hz. Ömer (r.a.) devrinde kendisini fıkıh ilmine verdi ve bir çok talebe yetiştirdi. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onun için “Allah’ım, Enes’in malını ve evladını çoğalt, ona verdiklerini bereketli kıl” diye dua etmişti. Gerçekten Hz. Enes, çok sayıda evlat ve zengin bir servet sahibi oldu. Yüz yaşını aştığı bir hâlde, hicrî 93 yılında Basra’da vefat etti. 2286 hadis rivayet ederek “En çok hadis rivayet eden Sahabîler”in üçüncüsü oldu.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2486 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...