Block title
Block content

ENVER PAŞA

 
1881’de İstanbul’da doğdu. Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Selanik’teki 3. Ordu’da görev aldı ve binbaşılığa yükseldi. 1907’de İttihad ve Terakki Cemiyetine katıldı. Balkan Savaşının çıkması üzerine 5. Kolordu Kurmay Başkanı oldu. Bulgarların eline geçen Edirne’yi kurtarmak üzere harekete geçti ve Edirne geri alındı. Bu ve benzeri başarılarından dolayı tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Osmanlı Devletinin l. Dünya Savaşına girmesinde önemli etkisi oldu. Savaş Almanya’nın mağlubiyetiyle sonuçlanınca Osmanlı Devleti de mağlup duruma düşmüştü. Bu yenilginin ardından İttihat ve Terakki hükûmeti düştü ve hükûmetin önde gelen idarecileri Enver, Talat ve Cemal Paşalar 1918’de bir Alman denizaltısıyla ülke dışına çıkmak zorunda kaldılar. Enver Paşa Almanya üzerinden Moskova’ya, sonra oradan Türkistan’a gitti. Burada Türkler’i birleştirmek için faaliyetlerde bulundu. Buhara ve Horasan’ı Ruslar’dan kurtarmak için harekete geçti. 1922 yılında Ruslarla yaptığı bir çarpışma sırasında şehid oldu.

Enver Paşa, Selânik Nutku’ndan itibaren tanıdığı Üstad Bediüzzaman’ın ilmini ve vatan müdafaasındaki gayretlerini takdirle karşılamıştır. İşârâtü’l-İcâz’ı çok beğenmiş ve basılması için yardımlarda bulunmuştur.
Paylaş
Yükleniyor...