ERCÛZE

"Kaside-i Ercûze" olarak da anılır ve Hz. Ali’nin kasidesidir. Hicretten otuz sene sonra Kûfe’de yazılmıştır.

Birçok ileri gelen kişinin sohbetlerinden etkilenip istifade ettiği Gümüşhanevî Hazretlerinin (1813-1893) Mecmuatü’l-Ahzab’ında yer alır.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî isimli eserde Ercûze hakkında bilgi verilirken, Mecmuatü’l-Ahzab’ın 582 ile 597. sayfasına kadar olan bölümün Kaside-i Ercûze olduğu Üstad Bediüzzaman tarafından belirtilir. Ayrıca bu bölümün muhtevası ve asıl gayesiyle ilgili olarak şu iki madde sunulur:

1. İsm-i Âzam olarak nitelenen altı ismin önemini beyan etmek.
2. İstikbaldeki bazı gaybî olaylara ve İslâmiyetin yeniden sağlam temellere oturtulması için gerçekleştirilecek mücâhedelere işaret etmek.

Birinci Şua’da, bu kasidede Risale-i Nur’a da kerametkârâne işaretler olduğu vurgulanır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...