Block title
Block content

EVLİYÂ ÇELEBİ

 
17. Asır Osmanlı Seyahat Edebiyatının en tanınmış şahsiyeti olan Evliyâ Çelebi, 1611 yılında İstanbul’da doğdu. Medrese eğitimi gördükten sonra seyahate ilgi duymaya başladı. Bu ilgisinin sebebi olarak gördüğü bir rüyayı gösterir. Bir gece rüyasında Hz. Peygamberi (a.s.m.) görür. Çok heyecanlanır ve “şefaat yâ Resulallah” diyeceği yerde, “seyahat yâ Resulallah” der. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) tebessüm ederek kendisini hem şefaatle, hem de seyahatle müjdeler. Bu rüyadan sonra Evliyâ Çelebi, önce İstanbul’u dolaşarak bu şehrin zengin bir portresini çizer. Daha sonra Anadolu’yu baştan başa dolaşır. Rumeli seyahatine çıkar. Elçi Mehmet Paşa ile birlikte Viyana’ya gider ve İmparatordan aldığı özel izinle Avusturya içinde geniş bir seyahat imkânı elde eder. Avrupa’nın önemli şehirlerini dolaştıktan sonra Hicaz’a gider ve hac farizasını da yerine getirir. Oradan da Mısır’a gitmiş ve gezip dolaştığı bütün yerlere dair müşahedelerini anlattığı meşhur eseri Seyahatnâme’nin son cildini burada yazmıştır. Bu eserinde Evliya Çelebi, hayatı boyunca gezip gördüğü yerler hakkında bilgiler vermiş, bu yerlere dair gözlemlerini güzel bir üslûpla karikatürize etmiştir. Toplam on cilt olan bu eser, seyahat edebiyâtımızın en kıymetli ve orijinal eseri olarak kabul edilir.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2504 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...