FARAKLİT

Hz. İsâ’nın (a.s.) kendisinden sonra geleceğini müjdelediği Hz. Peygamberin (a.s.m.) İncil’deki ismidir.

Kur’ân’a göre Cenâb-ı Hak, geçmiş peygamberlerin hepsinden, ileride gelecek son peygamberi müjdelemeleri, ona inanıp yardımcı olmaları hususunda ahid almıştır (Âl-i İmrân Sûresi, 81. âyet). Diğer taraftan Tevrat ve İncil’de de bu müjdenin yer aldığı, Hz. İsâ’nın kendisinden sonra gelecek Ahmed adındaki elçiyi müjdelediği Kur’ân’da belirtilmektedir. İncil’de ‘Parakletos’ şeklinde geçen bu kelime İslâmî kaynaklarda ‘Faraklit’ olarak yer almaktadır. Bu kelime ‘övülme’ fiilinden türemiş olup, kilise dilinde ‘teselli eden’ anlamında kullanılmıştır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...