FATİH SULTAN MEHMET

Yedinci Osmanlı padişahıdır. II. Murad’ın oğludur. Devrin meşhur âlimleri Molla Güranî ve Molla Hüsrev’den dersler aldı. Bursa’da sıkı bir eğitim gördü. İslâm ilimlerinin yanısıra Rumca ve Latince’yi de öğrendi. Babası II. Murad’ın vefatı üzerine 1451’de 19 yaşında iken tahta çıktı. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethederek Fâtih ünvanını aldı. Bu fetihle Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamış oluyordu. İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devletinin Balkanlardaki fütühatı hızla ilerlemeye başladı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Bosna ve Sırbistan, Taşoz, İmroz, Semendre ve Limni adaları, Amasra, Sinop, Trabzon ve Konya ele geçirildi. Fatih, 1481 baharında doğuya yapacağı bir sefer hazırlığı içindeyken rahatsızlanarak vefat etti ve Fatih Külliyesi’ndeki türbesine defnedildi.

Fatih Sultan Mehmet, güçlü bir asker ve devlet adamı olmasının yanında, felsefe, güzel sanatlar, tarih, edebiyat, matematik ve astronomiye önem vermesiyle de tanınır. Avnî mahlasıyla yazdığı şiirlerini bir divanda toplamıştır. Çok sayıda cami, medrese, saray, hastane ve imaret yaptırmış, İstanbul’u bir Osmanlı şehri hâline getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti güçlü bir imparatorluk durumuna gelmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Sevdiğim bir arkadaşım İstanbulun fethi hadisinde 2 kişinin fethettiğini söyledi biri Fatih ;diğeri sahabe yada tabiinden biriydi.Doğrusunu Allah bilir dedi.Alimler arasında az da olsa sahabe yada tabiinden birinin fethettiğini söyledi.Acaba doğru olabilir mi dedikleri?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz bu fikrin doğru bir tarafını göremiyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Bu arkadaşım Arap ve Sünni..kendisinden Kuran arapçası öğreniyorum..Taberiyi arapçasından açıklıyor bana.Şu ana kadar hiç absürt bir düşüncesini de görmedim.Kuran arapçası öğrenmemde bunda sakınca olabilir mi,çok yararlı oluyor bana kendisi..??
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu fikri yanlış diye her şeyinin yanlış olacağı anlamına gelmez. İstifade etmenizde bir mahzur bulunmuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...